Whatsapp ons! Direct Contact t. 0547 - 363 460
Holterweg 1  |  7475 AT Markelo

Schouderfysiotherapie

Onze praktijk is vanaf de oprichting lid van het Schoudernet Deventer Salland. Het Schoudernet Deventer Salland is in 2006 begonnen, als gezamenlijk initiatief vanuit de afdeling Fysiotherapie van het Deventer Ziekenhuis en de afdeling Orthopedie van Deventer Ziekenh

De schouderfysiotherapeut heeft zich verdiept in schouderklachten, door het volgen van cursussen, om zo de kwaliteit van zowel operatieve als niet-operatieve patiënten te waarborgen die worden verwezen door een van de (schouder)orthopeden van het Deventer Ziekenhuis. Er zijn voor de nabehandeling van operatieve ingrepen, protocollen ontwikkeld, waardoor de nabehandelingen in de praktijken van het netwerk hetzelfde zijn en het herstel in het revalidatieproces optimaal kan verlopen, met een verminderde kans op complicaties.

Bij de controles na de operaties, na 6 weken, van de schouderfysiotherapeut van het Deventer Ziekenhuis en na 12 weken door de orthopeed, wordt er verslag gedaan via het gezamenlijke communicatieformulier.

Alle netwerkleden zijn kwaliteitsgeregistreerde fysiotherapeuten. De netwerkleden komen vier keer per jaar bij elkaar om kennis uit te wisselen en protocollen en producten te ontwikkelen t.a.v. een zo goed mogelijk afgestemde zorg voor de patiënt met schouderklachten. In 2012 is de vereniging formeel opgericht en heeft zich aangesloten bij Schoudernetwerk Nederland. Door Schoudernetwerk Nederland wordt elke 2 jaar een landelijk congres georganiseerd, met als doel nieuwe kennis en ontwikkelingen te delen en de samenwerking tussen de verschillende netwerken te vergroten.

Direct contact t. 0547 - 363 460
Holterweg 1
7475 AT Markelo