Whatsapp ons! Direct Contact t. 0547 - 363 460
Holterweg 1  |  7475 AT Markelo

Ergotherapie

Fietsen, dansen, studeren, werken, sporten, vrienden spreken. Het leven bestaat uit allerlei kleine, alledaagse handelingen. Dingen die heel normaal zijn. Maar die voor mensen met lichamelijke, cognitieve of psychische klachten een grote uitdaging kunnen vormen.

Ergotherapie richt zich op het weer mogelijk maken van dagelijkse, betekenisvolle activiteiten. Hierdoor kunnen mensen langer zelfstandig functioneren in de eigen omgeving en mee blijven doen in de maatschappij.

Ergotherapie Hof van Twente behandelt, adviseert en begeleidt (jong)volwassenen en ouderen met lichamelijke, cognitieve of psychiatrische beperkingen die wonen in de gemeente Hof van Twente.

www.ergotherapiehofvantwente.nl

De ergotherapiebehandeling vindt veelal thuis of op het werk plaats. Daar waar de cliënt de problemen ervaart. Tijdens het eerste gesprek ga ik met de cliënt en eventueel mantelzorger in gesprek over de problemen die worden ervaren tijdens de dagelijkse activiteiten. Om een volledig beeld van de situatie te krijgen vindt vaak observatie van de activiteit plaats. Indien nodig heb ik contact met andere zorgverleners.

Als alles duidelijk is, worden doelen opgesteld en maken we samen een plan hoe deze doelen bereikt kunnen worden. Een ergotherapeut is expert in het ‘doen’. Dit betekent dat we tijdens de ergotherapiebehandeling praktisch bezig zijn. Ik kan iemand handelingen opnieuw aanleren of anders leren uitvoeren. Soms kan gebruik van een hulpmiddel of voorziening zinvol zijn. Ik kan dan adviseren bij de aanschaf of informeren over vergoeding door zorgverzekeraar of gemeente. Samen zoeken we naar oplossingen. Zodat de cliënt weer zoveel mogelijk datgene kunt doen wat hij of zij wil doen!

Ik ben Marion Lentelink. In 1999 ben ik afgestudeerd als ergotherapeut. Ik heb ervaring in het behandelen van mensen met (chronische) pijn en vermoeidklachten, neurologische en orthopedische aandoeningen, dementie of een verstandelijke beperking. Ik ben gespecialiseerd in Cognitieve Revalidatie Therapie. Deze therapievorm kan zinvol zijn als mensen ten gevolge van hersenletsel, neurologische aandoeningen, psychiatrische beperkingen of dementie geen drukte aankunnen, bij complexe taken het overzicht verliezen of geheugenproblemen hebben.

Daarnaast heb ik ervaring opgedaan bij diverse CIZ’s en gemeenten als ergonomisch adviseur, indicatiesteller en consulent Zorg. Ik ben dan ook goed op de hoogte van wet- en regelgeving binnen de zorg. Ik ben aangesloten bij het Kwaliteitsregister Paramedici.

Ik sta voor een persoonlijke en positieve benadering, waarbij ik het belangrijk vind om uit te gaan van de mogelijkheden van de cliënt. Ieder persoon is uniek en heeft zijn eigen sterke punten en kwaliteiten. Daarnaast vind ik het belangrijk samen te werken met de mensen die rondom de cliënt staan zoals mantelzorgers, begeleiders, behandelaars, gemeente en welzijnsorganisatie(s). Praktisch, zonder ingewikkeld te doen.

Direct toegankelijk
Ergotherapie is direct toegankelijk. Dit houdt in dat iedereen zonder verwijzing contact op kan nemen om een afspraak te maken. Tijdens de eerste afspraak vindt een screening plaats om te beoordelen of er een indicatie is voor ergotherapie of dat er eerst een medicus geraadpleegd moet worden.

Zorgverzekering
Elke verzekerde heeft recht op 10 uur ergotherapie per kalenderjaar vanuit de basisverzekering. Er wordt eerst aanspraak gemaakt op het eigen risico. Sommige zorgverzekeraars vergoeden extra uren ergotherapie vanuit de aanvullende verzekering. Wilt u zeker weten hoeveel ergotherapie voor u vergoed wordt, dan kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar of uw polis raadplegen. Ergotherapie Hof van Twente heeft met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten.

Voor meer informatie kunt u kijken op onze website www.ergotherapiehof vantwente of neem contact op via info@ergotherapiehofvantwente of 06 – 43 05 81 32

Direct contact t. 0547 - 363 460
Holterweg 1
7475 AT Markelo