Whatsapp ons! Direct Contact t. 0547 - 363 460
Holterweg 1  |  7475 AT Markelo

Algemene fysiotherapie

Elk jaar gaan er in Nederland meer dan 3 miljoen mensen naar de fysiotherapeut. Wanneer u tijdens uw dagelijks leven wordt belemmerd in het bewegen kan een fysiotherapeut mogelijk met advies en begeleiding stoornissen in het houdings- en bewegingsapparaat behandelen. Officieel is een fysiotherapeut ‘specialist in beweging’, en zorgen wij ervoor dat u sneller herstelt en streven wij het zo optimaal mogelijk bewegen na.  Fysiotherapie is hierdoor geschikt voor verschillende klachten zoals blessures, overbelasting en pijn. De behandeling kan dan gericht zijn op het verhelpen, voorkomen en verminderen van aan het bewegingsapparaat, het bevorderen van de belastbaarheid d.m.v. spierkracht verbetering en coördinatie. Fysiotherapie na ongelukken, operaties of tijdens / na ziekte zijn vaak ook op aanraden van uw behandelend specialist.

 

Uw bezoek

Bij ons kunt u terecht op verwijzing van uw huisarts of  specialist maar ook zonder verwijzing bent u van harte welkom. Fysiotherapie is een vrij toegankelijk beroep, dit betekend dat u zonder verwijzing een afspraak kunt maken. Wij zullen dan altijd eerst screenen of u bij ons op de juiste plek bent om behandeld te worden. Soms is het wel nodig om middels een verwijzing onder behandeling te komen, bijvoorbeeld als u een aandoening heeft die op de zogenaamde ‘chronische lijst’ staat. Deze lijst is opgesteld door de overheid en bevat een aantal aandoeningen die (deels) uit de basisverzekering worden vergoed. Als u hierover twijfelt kunt u altijd bij ons om advies en uitleg vragen.

De eerste afspraak zal altijd in het teken staan van het in kaart brengen van de klachten. Waarbij wij het belangrijk vinden om u en uw klachten in kaart te brengen middels een vraaggesprek, functieonderzoek en mogleijk aanvullend onderzoek. Dit wordt ook wel screening, intake en onderzoek genoemd. Wanneer u bent doorverwezen is de screening niet nodig, dit heeft uw verwijzend arts dan al gedaan. Samen kijken we naar uw wensen en mogelijkheden binnen uw lichamelijke situatie om  zo een behandelplan op te stellen. Op deze manier werken we toe naar het voor u zo optimaal mogelijk bewegen. Naast het behandelen en adviseren bij klachten kunt u ook terecht om klachten mogelijk in de toekomst te voorkomen. Ons doel is dan ook om u binnen uw mogelijkheden zo optimaal mogelijk te laten functioneren. Hierdoor zullen wij altijd uw persoonlijke doelen aanbieden en op maat gerichte zorg verlenen.

Kwaliteit

De titel fysiotherapeut is wettelijk beschermd middels de Wet BIG. Naast het BIG register zijn alle therapeuten die werkzaam zijn binnen WY.Fysiotherapie ook ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR). Dit betekend onder andere dat ze actief nascholingen volgen en werken volgens de KNGF-richtlijnen.

Direct contact t. 0547 - 363 460
Holterweg 1
7475 AT Markelo